POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SITE-ULUI: nu-stiu.ro

ARTICOLUL 1: PREAMBUL

Această politică de confidențialitate se aplică site-ului : nu-stiu.ro.

Scopul acestei politici de confidențialitate este de a expune utilizatorii site-ului la: :

 • Modul în care datele lor personale sunt colectate și prelucrate. Toate datele capabile să identifice un utilizator trebuie considerate date cu caracter personal. Acestea includ numele și prenumele, vârsta, adresa poștală, adresa de e-mail, locația utilizatorului sau chiar adresa IP a acestuia;;
 • Care sunt drepturile utilizatorilor cu privire la aceste date;
 • Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate;
 • Cui se transmit aceste date;
 • Eventual, politica site-ului cu privire la fișierele „cookie”.

ARTICOLUL 2: PRINCIPII GENERALE PRIVIND CULEGEREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR

În conformitate cu prevederile articolului 5 din Regulamentul European 2016/679, colectarea și prelucrarea datelor de la utilizatorii site-ului respectă următoarele principii:

 • Legalitate, loialitate și transparență: datele pot fi colectate și prelucrate numai cu acordul utilizatorului care deține datele. De fiecare dată când sunt colectate date cu caracter personal, utilizatorul va fi informat că datele sale sunt colectate și din ce motive sunt colectate datele sale;
 • Scopuri limitate: colectarea și prelucrarea datelor se realizează pentru a îndeplini unul sau mai multe obiective determinate în prezentele condiții generale de utilizare;
 • Minimizarea colectarii si prelucrarii datelor: sunt colectate doar datele necesare indeplinirii corecte a obiectivelor urmarite de site;
 • Reținerea datelor redusă în timp: datele sunt păstrate pentru o perioadă limitată, despre care utilizatorul este informat. Atunci când aceste informații nu pot fi comunicate, utilizatorul este informat cu privire la criteriile utilizate pentru determinarea perioadei de păstrare;
 • Integritatea și confidențialitatea datelor colectate și prelucrate: operatorul de date se obligă să garanteze integritatea și confidențialitatea datelor colectate.

Pentru a fi legale, și în conformitate cu cerințele articolului 6 din Regulamentul European 2016/679, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pot avea loc numai dacă acestea respectă cel puțin una dintre condițiile de mai jos:

 • Utilizatorul și-a dat în mod expres consimțământul pentru prelucrare;
 • Prelucrarea este necesară pentru buna executare a unui contract;
 • Prelucrarea îndeplinește o obligație legală;
 • Prelucrarea se explică printr-o necesitate legată de protecția intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea poate fi explicată printr-o necesitate legată de îndeplinirea unei misiuni de interes public sau care intră în exercițiul autorității publice;
 • Prelucrarea și colectarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul intereselor legitime și private urmărite de operator sau de un terț.

ARTICOLUL 3: DATELE PERSONALE CULESE ȘI PRELUCRATE ÎN CONTEXTUL NAVIGĂRII PE SITE

A. DATE CULESE ȘI PRELUCRATE ȘI MODALITATI DE CULEGERE

Datele personale colectate pe site-ul nu-stiu.ro sunt următoarele:

 • Google Analytics cookies

Aceste date sunt colectate atunci când utilizatorul efectuează una dintre următoarele operațiuni pe site :

 • navigare pe site

Operatorul de date va păstra în sistemele sale informatice ale site-ului și în condiții rezonabile de securitate toate datele colectate pe o perioadă de: atât timp cât este necesar pentru atingerea obiectivului urmărit.

Colectarea și prelucrarea datelor servesc următoarelor scopuri:

 • in scopuri analitice

B. TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE TERȚI

Datele pot fi transmise terțelor părți enumerate mai jos :

 • Anumite date pot fi transferate către Departamentul de Contabilitate extern dacă utilizatorul site-ului devine client.

C. GĂZDUIRE DE DATE

Site-ul nu-stiu.ro este gazduit de: OVH SAS, FR, al carui sediu este situat la urmatoarea adresa :

 • 2 rue Kellermann 59100 Roubaix FRANCE

Gazda poate fi contactată la următorul număr de telefon : +33972101007

Datele colectate și prelucrate de site sunt găzduite în Google Cloud pe serverele OVH și procesate exclusiv în Franța.

ARTICOLUL 4: RESPONSABIL PRELUCRARE DATE

A. PROCESATORUL DE DATE

Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal este: Alina Pop. Ea poate fi contactată după cum urmează:

prin e-email: contact@nu-stiu.ro

Operatorul de date este responsabil pentru determinarea scopurilor și mijloacelor utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

B. OBLIGAȚII ALE PROCESATORULUI DE DATE

Operatorul de date se obligă să protejeze datele cu caracter personal colectate, să nu le transmită unor terți fără ca utilizatorul să fi fost informat și să respecte scopurile pentru care aceste date au fost colectate.

Site-ul are un certificat SSL pentru a garanta că informațiile și transferul de date care trec prin site sunt securizate.

Un certificat SSL (Certificat „Secure Socket Layer”) are ca scop securizarea datelor schimbate între utilizator și site.

În plus, operatorul de date se obligă să notifice utilizatorul în cazul rectificării sau ștergerii datelor, cu excepția cazului în care aceasta implică formalități, costuri și proceduri disproporționate pentru utilizator.

În cazul în care integritatea, confidențialitatea sau securitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorului este compromisă, operatorul de date se obligă să informeze utilizatorul prin orice mijloc.

ARTICOLUL 5: DREPTURILE UTILIZATORULUI

În conformitate cu reglementările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorul are drepturile enumerate mai jos.

Pentru ca operatorul de date să-și dea curs solicitării, utilizatorul este obligat să-i comunice: numele și prenumele său precum și adresa sa de email.

Operatorul de date este obligat să răspundă utilizatorului în termen de maximum 30 (treizeci) de zile.

A. PREZENTAREA DREPTURILOR UTILIZATORULUI PRIVIND CULEGEREA SI PRELUCRAREA DATELOR

a. Dreptul de acces, rectificare și dreptul la ștergere

Utilizatorul poate citi, actualiza, modifica sau solicita ștergerea datelor care îl privesc, respectând procedura prezentată mai jos. :

 • Utilizatorul trebuie să trimită un e-mail către "contact@nu-stiu.ro" cu precizarea subiectului cererii.

b. Dreptul la portabilitatea datelor

Utilizatorul are dreptul de a solicita portabilitatea datelor sale personale, deținute de site, către un alt site, prin respectarea procedurii de mai jos :

 • Utilizatorul trebuie să trimită un e-mail către "contact@nu-stiu.ro" cu precizarea subiectului cererii.

c. Dreptul la limitare si opozitie la prelucrarea datelor

Utilizatorul are dreptul de a solicita limitarea sau de a se opune prelucrării datelor sale de către site, fără ca site-ul să poată refuza, cu excepția cazului în care demonstrează existența unor motive legitime și imperioase, care pot prevala asupra intereselor și drepturilor și libertăți ale utilizatorului.

Pentru a solicita limitarea prelucrării datelor lor sau pentru a formula o opoziție la prelucrarea datelor sale, utilizatorul trebuie să urmeze următoarea procedură :

 • Utilizatorul trebuie să trimită un e-mail către "contact@nu-stiu.ro" cu precizarea subiectului cererii.

d. Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe un proces automatizat

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, utilizatorul are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe un proces automatizat dacă decizia produce efecte juridice care îl privesc, sau îl afectează semnificativ într-un mod similar..

e. Dreptul de a stabili soarta datelor după moarte

Utilizatorului i se reamintește că poate organiza ce ar trebui să se întâmple cu datele sale colectate și prelucrate în caz de deces, în conformitate cu legea nr.2016-1321 din 7 octombrie 2016..

f. Dreptul de a sesiza problema autorității de supraveghere competente

În cazul în care operatorul decide să nu răspundă solicitării utilizatorului, iar utilizatorul dorește să conteste această decizie, sau, dacă consideră că unul dintre drepturile enumerate mai sus, este îndreptățit să sesizeze CNIL (Comisia). Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) sau orice judecător competent.

B. DATELE PERSONALE ALE MINORILOR

În conformitate cu prevederile articolului 8 din Regulamentul European 2016/679 și ale Legii privind protecția datelor, doar minorii în vârstă de 15 ani sau peste își pot da acordul pentru prelucrarea datelor lor personale.

Dacă utilizatorul este un minor sub 15 ani, va fi necesar acordul unui reprezentant legal pentru ca datele cu caracter personal să poată fi colectate și prelucrate.

Acest site web nu vizează și nu colectează cu bună știință informații personale de la copii. În calitate de părinte/tutore, vă rugăm să ne contactați lacontact@nu-stiu.ro dacă credeți că copilul dumneavoastră participă la o activitate care implică informații personale pe site-ul nostru și nu ați primit notificare sau cerere de consimțământ.

ARTICOLUL 6: UTILIZAREA FIȘIERELOR „COOKIES”.

Site-ul poate folosi tehnici „cookie”.

Un „cookie” este un fișier mic (mai puțin de 4 KB), stocat de site pe hard disk-ul utilizatorului, care conține informații referitoare la obiceiurile de navigare ale utilizatorului.

Aceste fișiere îi permit să proceseze statistici și informații despre trafic, să faciliteze navigarea și să îmbunătățească serviciul pentru confortul utilizatorului.

Pentru utilizarea fișierelor „cookie” care implică salvarea și analiza datelor personale, se solicită în mod obligatoriu acordul utilizatorului.

Acest consimțământ al utilizatorului este considerat valabil pentru o perioadă de maximum 13 (treisprezece) luni. La sfârșitul acestei perioade, site-ul va solicita din nou autorizația utilizatorului pentru a salva fișiere „cookies” pe hard disk.

a. Opoziția utilizatorului față de utilizarea fișierelor „cookie” de către site

Utilizatorul este informat că se poate opune înregistrării acestor fișiere „cookie” prin configurarea software-ului său de browser.

Pentru informare, utilizatorul poate găsi la următoarele adrese pașii de urmat pentru a-și configura software-ul browserului pentru a se opune înregistrării fișierelor „cookie”:

 • Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Safari : http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/
 • Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Opera : http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Dacă utilizatorul decide să dezactiveze fișierele „cookie”, acesta va putea continua să navigheze pe site. Cu toate acestea, orice defecțiune a site-ului cauzată de această manipulare nu poate fi considerată a fi din vina editorului site-ului..

b. Descrierea fișierelor „cookie” utilizate de site

Editorul site-ului atrage atenția utilizatorului asupra faptului că următoarele cookie-uri sunt utilizate în timpul navigării:

Google Analytics Cookies

 • Cookie : _ga
 • Finalitate : Generarea datelor statistice, cookie Google Analytics
 • Expirare : 2 ani
 • Cookie : _gid
 • Finalitate : Generarea datelor statistice, cookie Google Analytics
 • Expirare : 1 zi

ARTICOLUL 7: CONDIȚII DE MODIFICARE A POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Această politică de confidențialitate poate fi consultată în orice moment la adresa indicată mai jos :

 • https://www.nu-stiu.ro/terms.html

Editorul site-ului își rezervă dreptul de a-l modifica pentru a garanta conformitatea acestuia cu legislația în vigoare.

În consecință, utilizatorul este invitat să consulte în mod regulat această politică de confidențialitate pentru a fi la curent cu cele mai recente modificări care le vor fi aduse.

Utilizatorul este informat că ultima actualizare a acestei politici de confidențialitate a avut loc în data de : 20/12/2023.

ARTICOLUL 8: ACCEPTAREA UTILIZATORULUI A POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Prin navigarea pe site, utilizatorul certifică că a citit și înțeles această politică de confidențialitate și acceptă condițiile acesteia, în special cu privire la colectarea și prelucrarea datelor sale personale, precum și utilizarea fișierelor „Cookie-uri”.